Rådgivning

Rådgivning

Alle store reparationer og indkøb af instrumenter bør starte med grundig rådgivning. Det, der for den ene er det rigtige valg, er ikke nødvendigvis den rigtige vej at gå for en anden.


Mange faktorer spiller ind i overvejelserne ved nyanskaffelse eller reparation.


  • Hvilke krav skal instrumentet leve op til?
  • Hvem skal spille på det?
  • Hvad er budgettet?
  • Har det gamle klaver affektionsværdi?
  • Kan det betale sig?


Da det er en stor beslutning at indkøbe eller få repareret et instrument, så kan det godt betale sig at lave et grundigt fodarbejde og få god rådgivning.

Jeg tilbyder rådgivning i forbindelse med alle investeringer i akustiske klaverer og flygler.


  • Ved køb af nye instrumenter kan jeg tilbyde at tage med kunden til udvælgelse i pianoforretningerne. Jeg har et grundigt kendskab til de forskellige fabrikater, der føres på det danske marked.


  • Køb af brugte og måske istandsatte instrumenter kræver i endnu højere grad en fagmand på sidelinjen - både ved køb i forretninger og på det private marked. Det kræver mange års erfaring som pianotekniker at kunne vurdere et klaver eller flygel til bunds, i særlig grad, hvis der er blevet repareret på det. Trænede pianister kan vurdere klang og anslag, men ikke kvaliteten og langtidsholdbarheden af reparationer.


  • Reparation af ældre instrumenter kan nogle gange bedre svare sig, end at købe nyt. Andre gange slet ikke. Det afhænger helt af både det brugte og det nye instrument, men måske mest af alt af brugeren.


Kontakt mig og få en snak om dine overvejelser.